TREZIRE  PRINTRE  ZULUSI
   
  de ERLO STEGEN
Gânduri despre trezire:

Dupã ce m-am convertit în anul 1947 şi imediat dupã aceea ,am primit chemarea de a lucra pentru Domnul, m-am
decis sã fac acest lucru cu toatã inima. Însã spre sfârşitul anului 1966, dupã doisprezece ani de lucrare  misionarã
printre zuluşi, am ajuns într-un impas.

Din punct de vedere omenesc, erau rezultate minunate, iar oamenii îşi predau viaţa Domnului, câteodatã cu
sutele- totuşi eu ştiam cã lipseşte ceva.
Tânjeam dupã plinãtatea şi puterea lui Dumnezeu despre care vorbeşte Biblia şi, ca urmare, împreunã cu câţiva
creştini, am început întâlniri de rugãciune la Maphumulo. Ne-am lãsat cercetaţi în lumina Cuvântului lui  Dumnezeu, am
cãutat faţa Lui, dorind sã gãsim cheia unei vieţi de supunere totalã faţã de El; o viaţã de victorie,  în locul uneia de
înfrângere.

Dupã o perioadã de intensã curãţire din partea Domnului, în care am fost eliberaţi de lucruri ce puneau o  barierã între
om şi Dumnezeu, între om şi aproapele sãu, Domnul a despicat cerurile şi a început sã lucreze cu   puterea Sa
suveranã     (Isaia 64:1).


 Au fost rezultate imediate. Domnul ne-a adus de departe oameni în nevoie (nimeni nu vorbise cu ei încã), care  erau
legaţi de pãcat - vrãjitoare, vraci, posedaţi - toţi fiind conştienţi de starea lor pierdutã şi disperaţi sã îl  gãseascã pe
Domnul şi puterea lui eliberatoare. În prima sãptãmânã de trezire s-au întâmplat mai multe decât în  cei doisprezece ani
anteriori de muncã grea neîntreruptã. Au început sã curgã izvoare de apã vie!

 Îi mulţumim Domnului cã râul care a început sã curgã în 1966 a devenit în timp mai puternic şi mai adânc şi s-a
întins în ţara noastrã (Africa de Sud) şi în multe alte locuri de pe glob.

  În 1970 a început construirea Misiunii KwaSizabantu (ceea ce în Zulu înseamnã "locul unde sunt ajutaţi oamenii"),
care reprezintã astãzi centrul Trezirii. Dormitoarele, rondavele şi casele pot în prezent sã gãzduiascã  în jur de 5000 de
oameni. Oameni de diferite naţii, rase, limbi şi medii, cu probleme şi nevoi diverse, vin  încontinuu la KwaSizabantu.
Unii cautã ajutor pentru problemele lor spirituale şi psihologice (cum ar fi depresie, cãsãtorii şi familii destrãmate,
alcoolism şi dependenţa de droguri). Vin aici criminali care vor sã se împace cu Dumnezeu.  Mulţi alţii vin pentru o
creştere spiritualã şi pentru o nouã întâlnire cu Dumnezeu.
Trimite mail la: office@kwasizabantu.ro                                                                                                        Revino la Pagina Principala
Download video "When GOD comes down" ca si .AVI-Video [~72 MB, XviD-Codec] (in limba Zulu,
cu subtitrare in engleza).
Este disponibil un DVD despre Trezire,in limba zulu cu subtritari in limbile
engleza, germana, olandeza, franceza si romana. Pentru comenzi folositi
informatii de pe pagina de
Contact.
flag_ru.gif (1491 bytes)
flag_nl.gif (1281 bytes)
flag_de.gif (1245 bytes)
flag_ch.gif (764 bytes)
flag_fr.gif (1250 bytes)