1)        Sfânta Scripturã, atât Vechiul cât şi Noul Testament, ca fiind Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, fãrã
greşeli în manuscrisele originale, dezvãluirea completã a voii Lui pentru salvarea noastrã şi Divina şi decisiva
autoritate pentru credinţa şi viaţa tuturor creştinilor.
2)        Existã Unul şi numai Un Dumnezeu Adevãrat: Creatorul şi Susţinãtorul tuturor lucrurilor, Omnipotent,
Omniscient, Omniprezent, Neschimbãtor, Duh, de nepãtruns, Veşnic, Absolut şi Stãpânul Universului, infinit
perfect în dragoste, Bunãtate, Sfinţenie şi Dreptate.
3)        În cuprinsul a Cel ce este sau parfumul lui Dumnezeu, existã veşnic trei Persoane diferite totuşi egale,
Dumnezeu Tatãl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt.
4)        În Divinitatea completã şi umanitatea completã a lui Isus Cristos. Aceste douã firi diferite, divinitate
perfectã şi umanitate perfectã, sunt unite de neseparat în aceastã Persoanã.
5)        În naşterea dintr-o fecioarã a lui Isus Cristos, viaţa fãrã pãcat, moartea pe cruce pentru pãcatele
noastre, îngroparea, învierea din morţi a trupului, înãlţarea la cer
(unde la Dreapta lui Dumnezeu, El este Preotul nostru, Avocatul, Salvatorul şi
Domn), şi în revenirea în trup, vizibilã a Lui.  
6)        În întreaga Divinitate şi întreaga personalitate a Duhului Sfânt şi în lucrarea Lui în reînviere spiritualã şi
sfinţire, şi în lucrarea Lui de a-Si uni Biserica.
7)        Oamenii au fost creaţi dupã imaginea lui Dumnezeu, pentru a-L glorifica pe Dumnezeu şi pentru a fi în
tovãrãşie cu El. Totuşi, noi ne-am rãzvrãtit faţã de El şi acum suntem pãcãtoşi prin natura şi alegerea noastrã.
De aceea, noi suntem condamnaţi înaintea lui Dumnezeu, meritând mânia Lui şi suntem incapabili sã ne
împãcãm singuri cu El prin orice formã sau cantitate de lucrãri omeneşti, merite sau ceremonii.
8)        Salvarea vine numai prin harul şi dragostea lui Dumnezeu, prin reînvierea Duhului Sfânt, pocãinţa de
pãcat, şi credinţa în Persoana şi lucrarea Domnului Isus Cristos.
9)        În învierea din morţi în trup, a credinciosului la o binecuvântare şi bucurie veşnicã cu Domnul, a
necredinciosului la judecatã la o veşnicã suferinţã conştientã şi despãrţire de Dumnezeu. În plus, credem în
existenţa conştientã a tuturor sufletelor între moarte şi înviere, a credinciosului în cer cu Dumnezeu, a
necredinciosului în Gheena, departe de Domnul.
10)        În existenţa îngerilor şi a Satanei cu demoni lui. Îngerii sunt fãpturi duh, personale, în serviciul lui
Dumnezeu. Satan cu demonii lui, sunt fãpturi, persoane, care sunt rãzvrãtiţi împotriva lui Dumnezeu, a îngerilor
Lui, şi a oamenilor Lui. Soarta lor de blestemare eternã a fost pecetluitã de Hristos la cruce, şi autoritatea
asupra lor şi asupra activitãţilor lor a fost acordatã tuturor credincioşilor.

(Misiunea Kwasizabantu susţine şi Crezul Apostolilor) :

                                        CREZUL APOSTOLILOR

CRED în Dumnezeu, Tatãl cel Atotputernic, Fãcãtorul cerului şi al Pãmântului : şi în Isus Hristos, singurul lui
Fiu, Dumnul nostru ; care a fost zãmislit prin Duhul Sfânt, nãscut din fecioara Maria, a suferit sub domnia lui
Pontiu Pilat, a fost rãstignit, mort, şi îngropat ; S-a coborât în iad ; ca a treia zi sã învieze ; S-a înãlţat la cer, şi
şade la Dreapta lui Dumnezeu, Tatãl cel Atotputernic ; de acolo, El va veni sã judece viii şi morţii. Cred în
Duhul Sfânt; în sfânta bisericã catolicã ; comuniunea cu sfinţii ; iertarea de pãcate ; învierea trupului ; şi viaţa
veşnicã. Amin !

( nota : unii sunt încurcaţi de cuvântul « catolic » şi îl privesc ca şi sinonim pentru Romano-Catolic. În teologia
protestantã, şi mai ales în contextul Crezului Apostolilor, « catolic » reprezintã biserica universalã a lui Cristos.)

Pentru textul original in limba engleza click   aici
Kwasizabantu - Mãrturisire de credinţã
NOI CREDEM :
“Cine crede in Mine, din inima lui
vor     curge  rauri de apa vie, cum
zice Scriptura..”
—Ev. dupa Ioan 7 : 38
flag_ru.gif (1491 bytes)
flag_nl.gif (1281 bytes)
flag_de.gif (1245 bytes)
flag_ch.gif (764 bytes)
flag_fr.gif (1250 bytes)
Trimite mail la: office@kwasizabantu.ro                                                                                                        Revino la Pagina Principala
You need Java to see this applet.